Lời Bài Hát Văn Ông Hoàng Mười Hoài Thanh -Mới cập nhật

Lời Bài Hát Văn Ông Hoàng Mười Hoài Thanh

Lời Bài Hát Văn Ông Hoàng Mười Hoài Thanh

Bài viết Văn quan hoàng mười có lời thuộc chủ đề về Lời Bài Hát đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, hãy cùng Công ty SEO Siêu Tốc tìm hiểu Văn quan hoàng mười có lời trong bài viết hôm nay nhé !

Một đấng anh hùng tuổi thanh xuân…một đấng anh hùng ì i
Tài danh nổi tiếng khắp vùng…khắp vùng đất trời Nam í ì i
Vô chùa niệm Phật Quan Âm Phật ban
Bốn chữ minh tâm thiện tài ở trong thời, trong thời học phép Như Lai í ì ì ì
Trong thời học phép Như Lai mà đêm đêm ôn luyện văn bài, sử kinh Hoàng tiêu dao
Tiêu dao di dưỡng tính tang tình í i ì ì
Tiêu dao di dưỡng tang tình thơ Tiên
Một túi sách Phật kinh trăm tờ lúc thửa nhàn, thửa nhàn họa phú ngâm thơ í i ì ì
A phụng giá ông Hoàng hôm nay phụng giá ông Hoàng
Sớm hôm nhang khói đăng nhang phụng thờ chân kinh có chữ nam mô A Di Đà Phật
Hoàng đi chấm đồng tay ông có phép thần thông
Bút pháp tinh anh tửu nhập thần, hoa khai quả kết vạn cảnh xuân
Tay Tiên bình bút an trăm họ, thiên hạ âu ca hưởng thái bình
Mới hay là thú hữu tình, gió trăng bầu bạn rượu bình tri ân
Trông lên mà đỉnh giáp non thần, cảnh Tiên như giục bước chân lên ngàn
Thung dung giữa chốn thạch bàn, tai nghe tiếng hát tiếng đàn thông reo
Nhìn lên đỉnh núi chân đèo suối trong nước chảy trúc reo quanh đồi
Hương thơm thoang thoảng gọi mời, Bồng lai tiên cảnh giữa nơi phàm trần
Cung hoa gác ngọc lầu tần, tay Tiên chuốc chén kỳ tân dâng mời
Trông hoa con lại nhớ đến Người
Xuân về con lại nhớ đến đức Hoàng Mười, đức Hoàng Mười trong Nghệ An
Để tay Tiên chuốc chén rượu mời
Nhất tuần sơ dâng lên bệ ngọc dâng lên để cúng Mẫu
Thừa huệ dâng mời là mời rước ông Hoàng Mười xơi
Các cô dâng mời là mời rước ông Hoàng Mười xơi
Quỳnh tương chuốc chén rượu mời
Rượu sen cùng là rượu cúc các cô dâng mời là mời rước ông Hoàng Mười xơi
Các cô dâng mời là mời rước ông Hoàng Mười xơi
Nhất tuần sơ nhị tuần á ông hiến cạn rồi
Tam tuần chung dâng lên cúng Mẫu
Thừa huệ dâng mời là mời rước ông Hoàng Mười xơi
Các cô dâng mời là mời rước ông tam tuần chung
Hờ … hơ chứ đất Nghệ An có anh hùng hào kiệt
Tiếng ông Mười còn lẫm liệt ngàn xưa
Hoàng vung gươm lên ngựa đề cờ, ra tay gìn giữ cõi bờ Việt Nam
Hơ hờ…hơ hờ….hơ hớ
Chứ chí anh hùng ông Hoàng Mười ra tay sấm sét
Đi đến đâu giặc phải tan ngay chứ Việt Nam còn ghi chép sử này
Cùng bao đền ngọc đêm ngày khói hương
Hờ…hơ chứ Hoàng về dâng tiễn tuần hương
Mà khấu đầu vọng bái mười phương…mười phương xin độ trì
Chở che nào có xá gì trăm năm Hoàng tu đức cũng vì ngày hôm nay
Rượu đào…rượu đào nhấp chén nhưng chớ say
Vui cùng thế sự vài giây…vài giây cho thỏa lòng
Bao công lao đắp điếm vun trồng, tưới lan thời lan tốt vun hồng thời hồng xanh
Phong khăn điều áo ngự hoàng anh bút trần đố ai họa được bức tranh ông nào tày
Vòng vàng nhẫn ngọc lòng tay cổ đeo kim khánh chân hài thêu hoa
Trăng bao ơ ớ ơ ờ nhiêu tuổi trăng già
Ghế Hoàng năm nay bao tuổi mà vẫn hào hoa, hào hoa hơn người
Thế gian có nhớ miệng Hoàng cười, nhớ câu hoàng nhủ, nhớ lời Hoàng truyền ban
Đời người chỉ ngắn tấc gang gắng tu nhân tích đức ắt vẻ vang trong gia đình
Như cây muốn tốt lá mà xanh cành, nhất tâm thời tu đức
Ta dành…ta dành phần cho í i à
Người ơi đừng ngại chớ lo, cõi tu như bể rộng nhưng khéo dò vẫn tới nơi í i à
Người ta sống ở trên đời tiền dòng bạc chảy để rồi làm chi
Cuối cùng cũng chẳng đem đi mà đem đi cũng chẳng làm gì cho ai
Cho nên đã có lộc lại có tài nhưng phải có phúc
Rồi lại phải thọ để hưởng lộc đời ta ban
Kẻ nào a ới à còn kẻ nào dạ hiểm lòng gian
Đảo điên tráo trở ta xóa cho tan sạch lầu
Ai thủy chung đức độ trước sau ta mở đường hạnh phúc bắc cầu vinh hoa
Ta cho rộng cửa cao nhà, buôn may thời bán đắt lộc đề đa luôn thịnh cường
Thương ai vất vả đoạn trường, gian nan thời càng lắm ta thương…ta thương càng nhiều
Chở che a ới à chở che che chở mọi điều
Qua cơn bĩ cực sẽ tới chiều thái lai
Ta cho lộc ta cho tài chiều có khi vơi tối khi cạn nhưng sớm mai lại đầy
Nhắc ai nhớ lấy câu này càng nhiều tâm đức thì càng dày vinh hoa
Lòng trời… lượng bể bao la …lòng trời lượng bể bao la
Đuốc thần luôn chiếu rạng khắp hải hà sơn khê
Đã thương vạn sự chẳng nề, trăm điều chếch lệch ta cũng kê cho lại bằng
Vì cam cho quýt đèo bòng, cõi trần còn nhiều duyên nợ nên lòng còn băn khoăn
Xiết bao bể ái nguồn ân ban tài tiếp lộc thi nhân thi từ
Cát đằng thuận gió xuân đưa như xui quân tử đưa thư hảo cầu
Mười hai tố nữ theo hầu trâm hoa cài tóc khăn nhiễu tàu vắt vai
Đầu lược dắt, chân giận văn hài
Cô cả dâng điếu ngự còn cô nàng hai đi theo hầu
Cô ba vội xếp theo sau đất lề quê thói cô tư trên chầu rước ông Mười xơi
Cô năm dâng giá gương soi còn cô nàng sáu rượu đã rót rồi tay chuốc mời ông
Cô bảy dâng đóa huê hồng còn cô nàng tám phò giá kiệu rồng rước ông Mười lên
Cô chín múa lượn sênh tiền vào nhịp ba ra nhịp bảy khiến khách Tiên mơ màng
Cô mười thỏ thẻ oanh vàng tiếng tiêu thời cô thổi khiến lòng Hoàng cứ phiêu diêu
Còn cô mười một a ới à còn cô mười một yểu điệu mỹ miều, lụa hồng thời cô múa khiến làm liêu xiêu lòng Hoàng
Còn cô mười hai chau chuốt dịu dàng, đàn cầm tay gẩy khúc nghê thường nghe xốn xang
Đủ mười hai cô phò tá ông Hoàng, hương xông chiếu huệ màn loan huê hồng.
Ở trên thượng thiên các cô rẽ áng mây vàng, cưỡi con xích điểu rước ông Hoàng Mười về Nghệ An.
Xe loan thánh giá hồi cung
Bài 2
Cành hồng thấp thoáng trăng thanh
Nghệ An có đức thánh minh ra đời
Gươm thiêng chống chỉ đất trời
Đánh Đông, dẹp Bắc việc ngoài binh nhung
Thanh xuân một đấng anh hùng.
Tài danh nổi tiếng khắp vùng Trời Nam
Hai vai nặng gánh cương thường
Sông Lam sóng cả, buồm dương một chèo.
Dựng nền đức Thuấn nhân Nghiêu
Sóng yên bể lặng sớm chiều thảnh thơi
Khi Bích động lúc Bồng lai
Non nhân, nước trí mọi nơi ra vào
Cỏ hoa hớn hở đón chào
Nhớ xưa Lưu Nguyễn lạc vào Thiên thai
Trời Nam có đức Hoàng Mười
Phong tư nhất mực tuyệt vời không hai
Nền chí dũng, bậc thiên tài,
Văn thao – Võ lược tư Trời thông minh.
Tiêu dao di dưỡng tang tình.
Thơ Tiên một túi – Phật Kinh trăm tờ.
Khi Phong nguyệt, lúc bi từ.
Khi xem hoa nở, khi chờ trăng trong.
Khi Thiếu lĩnh, lúc non Bồng,
Cành cây mắc võng, lòng sông ngự thuyền.
Người Thành thị, khách Lâm tuyền,
Nam thanh nữ tú mình quyền bóng sang.
Phong quang đẹp ý Đức Hoàng.
Khác nào Thu cúc – Xuân lan tới tuần.
Xiết bao bể ái, nguồn ân.
Ban Tài, tiếp Lộc, thi nhân, thi từ.
Cát đằng thuận gió xuân đưa
Xui lòng quân tử đề thơ hảo cầu
Năm ba Tiên nữ theo hầu,
Trăm hoa cài tóc, nhiễu Tàu vắt vai.
Phong hoa tuyết Nguyệt đượm mùi,
Dâng câu thiên bảo chúc lời tăng long
Trần duyên chưa trút được lòng,
Đường mây sớm trở xe hồng thượng Thiên.
Nghe thường hội nghị quần Tiên,
Nghe tin người đến thiên duyên chạnh lòng.
Vân tiên mượn cánh chim hồng,
Xin người soi tỏ tấc lòng cho chăng ?
Cầu Ô đem bắc sông Ngân,
Ngồi trong cung Quảng đêm Xuân mơ màng
Bóng trăng soi tỏ canh trường.
Đã cam tấc dạ tuyết sương cùng người.
Thủy tiên dìu dặt đón mời,
Bấy lâu khao khát đầy vơi chạnh lòng.
Vượt bể đào tới ngàn xanh.
Đường Tiên cảnh cũ nặng tình nước non.
Trúc xinh cô Quế cũng giòn.
Phù dung yểu điệu – Mẫu đơn não nùng.
Ngày ngày lên núi ngóng trông.
Đỏ hai khóe hạnh chờ mong Đức Hoàng.
Nhớ xưa hẹn ngọc, thề vàng.
Mừng nay tỏ mặt Đức Hoàng tới nơi
Lên núi rồi lại xuống đồi,
Dưới trăng luống những đứng ngồi ngẩn ngơ.
Vào rừng hái lá đề thơ,
Cậy đôi cánh Nhạn tin đưa tới người.
Cõi Trần mở tiệc mừng vui.
Đông về nhớ Đức Hoàng Mười giáng sinh.
Rượu đào kính chúc Thánh minh.
Phong hoa, tuyết nguyệt phẩm bình mấy chương.
Ngẫm câu Thế sự vô thường
Tấc son mượn nước cành dương tưới nhuần
Vắng người vắng cả mùa Xuân.
Nhớ người vì Nước, vì Dân, vì Đời.
Thế gian nhớ miệng Hoàng cười
Nhớ khăn Hoàng chít, nhớ lời Hoàng ban.
Khi phố Cát, lúc đồi Ngang,
Nón kinh vó ngựa, dăm ngàn tiêu dao.
Đường đường cung kiếm anh hào,
Túi thơ, bầu rượu sớm chiều xênh xang.
Hèo hoa chảy hội Tiên hương
Chấm đồng nhận lính khắp miền Đông Tây.
Khi nương gió, lúc cưỡi mây.
Khi rung khánh ngọc, khi lay chuông vàng.
Hoàng về gối xếp ai mang,
Hèo hoa ai vác ngựa vàng ai trông.
Lệnh truyền cô Quế, cô Hồng,
Hèo hoa, gối xếp, đèn lồng tay mang.
Cô Lan, cô Huệ xếp hàng,
Gióng yên, dắt ngựa lên đàng vân du.
Thuyền Rồng thấp thoáng chèo đưa,
Tinh kỳ nhã nhạc Hoàng về Nghệ An

Mời bạn Xem video Lời Bài Hát Văn Ông Hoàng Mười Hoài Thanh

Nghệ Sĩ Hoài Thanh

Nghệ sĩ Hoài Thanh: Người thổi hồn cho hát chầu văn ở giới trẻ CA NHẠC

Ở nghệ thuật hát chầu văn, có lẽ không ai là không biết tới người nghệ sĩ trẻ Hoài Thanh với giọng hát đầm ấm nhưng cũng đầy luyến láy, truyền cảm. Nghệ sĩ hát chầu văn Hoài Thanh sinh năm 1989 tại Thái Bình và gia đình anh không có ai làm nghệ thuật.

Tuy nhiên, cảm thụ âm nhạc chầu văn từ tấm bé nên anh đã tự nghe và học. Và môn nghệ thuật đầu tiên anh học chính là hát chèo. Chia sẻ về niềm đam mê cũng như cái duyên đưa anh đến với chầu văn, nghệ sĩ Hoài Thanh chia sẻ: “Khi đang đi bộ đi dạo thì mình thấy nhà người khác mở đĩa chầu văn nghe chú Trọng Quỳnh – Khắc Tư hát hay và cuốn hút quá nên đã ngồi xổm bên lề đường để ngồi nghe.

Sau đó về nhà Hoài Thanh đã tìm bằng được chiếc đĩa đó để nghe lại và bỗng nhiên mình học hát được theo. Sau đó khi đi học hát chèo đầu tiên thì nhân duyên cho Hoài Thanh có nhân duyên gặp thầy Thanh An (Nam Định) và đã theo thầy học hát văn một cách bài bản.

Học hát chầu văn xong thì Hoài Thanh về công tác tại đoàn chèo Hà Nam. Trong thời gian đó thì Hoài Thanh vừa đi hát chầu văn, vừa học thổi sáo, đánh trống hát văn. Lúc đó may mắn được gặp các anh chị đi trước nên cũng có học hỏi được ít nhiều.

Rồi vừa đi làm buổi sáng, đêm về thì vừa học hát chầu văn, thuộc lời, vừa đàn, đánh trống… Dần dần Hoài Thanh trau dồi được kinh nghiệm, kiến thức qua mỗi ngày. Còn giọng thì luyện hàng ngày, sự kiên trì đã dẫn đến những thành quả như ngày hôm nay.

Và điều đặc biệt nhất mà Hoài Thanh luôn tự hào đó chính là tự học thuộc 36 giá văn, đánh được đàn, cầm được phách trong vòng 1 tháng. Đó là nỗ lực của chính bản thân và đam mê nghệ thuật mới thật sự thôi thúc Hoài Thanh hoàn tất được những điều cần thiết nhất trong môn nghệ thuật đặc biệt này”.

Nghệ sĩ Hoài Thanh: Người thổi hồn cho hát chầu văn ở giới trẻ – 1 “Bản thân Hoài Thanh biết chầu văn là một loại hình nghệ thuật ca hát cổ, một hình thức sinh hoạt mang tính tâm linh và nó cần có một không gian trình diễn riêng b

Tìm thêm tin tức về Lời Bài Hát Văn Ông Hoàng Mười Hoài Thanh tại Wikipedia

Bạn có thể tìm thêm nội dung về Lời Bài Hát Văn Ông Hoàng Mười Hoài Thanh từ website Wikipedia.

Câu hỏi về Lời Bài Hát Văn Ông Hoàng Mười Hoài Thanh

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Lời Bài Hát Văn Ông Hoàng Mười Hoài Thanh hãy cho chúng mình biết nhé, mọi thắc mắc hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Văn quan hoàng mười có lời được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Lời Bài Hát Văn Ông Hoàng Mười Hoài Thanh giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Hình ảnh về Lời Bài Hát Văn Ông Hoàng Mười Hoài Thanh

Lời Bài Hát Văn Ông Hoàng Mười Hoài Thanh - Văn quan hoàng mười có lời

Ảnh giới thiệu cho Lời Bài Hát Văn Ông Hoàng Mười Hoài Thanh

Tham khảo thêm những video khác về Lời Bài Hát Văn Ông Hoàng Mười Hoài Thanh tại đây: Nguồn tham khảo từ khóa Lời Bài Hát Văn Ông Hoàng Mười Hoài Thanh tại Youtube

Thống kê về video Lời Bài Hát Văn Ông Hoàng Mười Hoài Thanh

Video “Văn quan hoàng mười có lời” đã có lượt đã xem, được like [vid_likes] lần, được đánh giá /5 điểm.

Kênh Văn Ca Chúc Thánh đã dành nhiều công sức và thời gian để xây dựng clíp này với thời lượng , mọi người hãy chia sẽ clíp này để khích lệ tác giả nhé.

Từ khoá cho video này: #Văn #quan #hoàng #mười #có #lời, [vid_tags], Lời Bài Hát Văn Ông Hoàng Mười Hoài Thanh, Lời Bài Hát Văn Ông Hoàng Mười Hoài Thanh, Lời Bài Hát Văn Ông Hoàng Mười Hoài Thanh, Lời Bài Hát Văn Ông Hoàng Mười Hoài Thanh, [keyword_title_words_as_hashtags] Nguồn: Văn quan hoàng mười có lời

Mục Lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *