Cách viết bản tường trình

Cách viết bản tường trình

Cách Viết một bản tưởng trình thì chúng ta có thể có rất là nhiều cách viết bản tường trình khác nhau, tùy thuộc vào mục đích và ngữ cảnh cụ thể. Dưới đây là một mẫu cơ bản để viết một bản tưởng trình:

[Ngày] [Bạn đọc] [Tên tổ chức/công ty] [Địa chỉ] [Tiêu đề] [Kí hiệu]

Kính gửi [Tên tổ chức/công ty],

Tôi viết thư này để đề xuất một ý tưởng/ dự án/ sáng kiến với hy vọng được hợp tác với [Tên tổ chức/công ty] để thực hiện nó. Tôi tin rằng ý tưởng/ dự án/ sáng kiến này có thể mang lại nhiều lợi ích cho cả hai bên và đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng.

 1. Mô tả tổng quan: Mô tả ngắn gọn về ý tưởng/ dự án/ sáng kiến, bao gồm mục tiêu, phạm vi và lợi ích dự kiến. Đây là phần giới thiệu ban đầu để đưa ra cái nhìn tổng quan về ý tưởng của bạn.
 2. Vấn đề và cơ hội: Mô tả cụ thể vấn đề hoặc cơ hội mà ý tưởng/ dự án/ sáng kiến này nhắm đến giải quyết. Đưa ra các tài liệu, thống kê hoặc thông tin hỗ trợ để minh chứng về tầm quan trọng của vấn đề và lợi ích của việc giải quyết nó.
 3. Mục tiêu và kế hoạch: Đề ra mục tiêu cụ thể mà ý tưởng/ dự án/ sáng kiến này muốn đạt được. Cung cấp kế hoạch chi tiết về cách bạn định thực hiện ý tưởng này, bao gồm các bước và hoạt động cần thiết. Trình bày các lợi ích cụ thể mà ý tưởng này có thể mang lại.
 4. Tài chính và nguồn lực: Đưa ra thông tin về nguồn lực cần thiết để thực hiện ý tưởng/ dự án/ sáng kiến này, bao gồm ngân sách dự kiến, thiết bị và nhân lực. Nếu có, đề cập đến các nguồn tài trợ có thể hỗ trợ việc thực hiện.
 5. Advertisement
  Advertisement
  1. Đánh giá và đo lường: Trình bày phương pháp đánh giá kết quả và hiệu quả của ý tưởng/ dự án/ sáng kiến này. Đưa ra các tiêu chí đo lường cụ thể để đánh giá sự thành công và tiến bộ của nó. Nếu có, đề cập đến các chỉ số, số liệu hoặc phương pháp đo lường đã được sử dụng trong quá trình phân tích.
  2. Lợi ích hợp tác: Nêu rõ lợi ích mà việc hợp tác với [Tên tổ chức/công ty] có thể mang lại cho cả hai bên. Trình bày các điểm mạnh và đặc điểm cụ thể của [Tên tổ chức/công ty] mà có thể góp phần vào thành công của ý tưởng/ dự án/ sáng kiến này.
  3. Lịch trình dự kiến: Cung cấp lịch trình dự kiến cho việc thực hiện ý tưởng/ dự án/ sáng kiến, bao gồm các giai đoạn và mốc thời gian quan trọng. Điều này giúp tạo ra sự hiểu biết về thời gian và cam kết cụ thể của bạn đối với dự án này.
  4. Liên hệ và tiếp xúc: Đưa ra thông tin liên hệ của bạn, bao gồm tên, địa chỉ email và số điện thoại. Đề nghị một cuộc họp hoặc buổi gặp mặt để thảo luận thêm về ý tưởng/ dự án/ sáng kiến và cách thức hợp tác.
  5. Kết luận: Tóm tắt lại ý tưởng/ dự án/ sáng kiến và lợi ích của việc thực hiện nó. Đưa ra lời mời và sẵn lòng để trả lời mọi câu hỏi hoặc cung cấp thông tin bổ sung khi cần thiết.

  Trân trọng, [Tên của bạn] [Tiêu đề công việc/ chức vụ] [Tên tổ chức (nếu có)] [Địa chỉ email] [Số điện thoại]

Mẫu bản tường trình

mẫu bản tường trình sự việc

cách viết bản tường trình
cách viết bản tường trình
Advertisement
Advertisement

Mục Lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *